{f3fc059e1ebc8245cf4549e5a0e229debd7cebd23cffa461cdd0a83097e4a32d}{f3fc059e1ebc8245cf4549e5a0e229debd7cebd23cffa461cdd0a83097e4a32d}109{f3fc059e1ebc8245cf4549e5a0e229debd7cebd23cffa461cdd0a83097e4a32d}{f3fc059e1ebc8245cf4549e5a0e229debd7cebd23cffa461cdd0a83097e4a32d}

09 374 17 27

info@apotheekdedeyne.be

Medicatiebegeleiding

Optimale therapietrouw:
Apotheek Oppuurs wil u daarmee helpen!

Veel mensen nemen hun geneesmiddelen niet of niet op tijd in. Een gebrekkige therapietrouw, heet dat. Een behandeling niet correct volgen, zal belangrijke risico’s hebben voor de gezondheid. Een optimale therapietrouw kan bijkomende consultaties en medische testen voorkomen.

Het risico op die gevolgen vermindert drastisch bij goede therapietrouw. Maar een behandeling correct volgen is soms makkelijker gezegd dan gedaan. Daarom zijn wij er!

Heldere uitleg

Optimale therapietrouw wordt bereikt met kennis van zaken. Als een patiënt niet weet waarom zijn medicatie belangrijk is, schiet de therapietrouw erbij in. Apotheek Oppuurs is expert om u hierin te begeleiden. Daarom krijgt u bij ons heldere informatie over uw geneesmiddelen:

 • Waarvoor dienen ze?
 • Wanneer en hoe moet u ze innemen?
 • Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?

Indien u zelf vragen hebt over uw medicatie, dan kunt u bij Apotheek Oppuurs daar altijd mee terecht.

Een oplossing op maat

Een gebrekkige therapietrouw heeft niet altijd te maken met vergeetachtigheid of slordigheid, het kan ook andere oorzaken hebben: bijvoorbeeld angst voor bijwerkingen, of problemen met het innemen van het geneesmiddel (bv. inhalatiemedicatie), of omdat er geen klachten (meer) zijn, of…
Wat de reden ook is, Apotheek Oppuurs wil daar graag met u over praten en kan wellicht een oplossing voorstellen die beter bij u past.

  Uw huisarts contacteren

  Soms zijn minder pillen per dag de oplossing, of een gelijkwaardig geneesmiddel met minder bijwerkingen, of met een andere vorm (bv. smelttabletten). Indien dat het geval is, kunnen wij uw huisarts contacteren – als u het daarmee eens bent – en een alternatief voorstellen dat het u gemakkelijker maakt om uw medicatie (tijdig) in te nemen.

   Individuele medicatievoorbereiding (IMV) Wat is dat precies?

   Sommige geneesmiddelen moet u maar één keer per dag innemen, andere een half uur voor het ontbijt, nog andere om de twee dagen. Het kan dan moeilijk zijn om het overzicht te behouden. Toch is het juiste geneesmiddel op het juiste ogenblik erg belangrijk voor een goede werking van de medicatie.

   Als u veel pillen moet innemen en fouten wil vermijden, kunnen wij u daarbij helpen. Individuele medicatiebegeleiding is dan zinvol. Dat betekent dat uw medicatie per innamemoment worden verpakt. Zo zit alle medicatie die u ‘s morgens moet innemen mooi samen verpakt. Hetzelfde gebeurt voor de geneesmiddelen die u ‘s middags, ‘s avonds of net voor het slapengaan moet innemen.

   Dit is een veilige en eenvoudige manier om je medicatie in te nemen.

   • Veilig, omdat onder toezicht van uw apotheker en in overleg met uw arts, uw medicatie wordt beheerd en herverpakt.
   • Eenvoudig, omdat u zakjes krijgt waarin al uw medicatie in de juiste volgorde van inname klaar zit. U ontvangt een medicatie rolletje voor een week.

   Interesse? Laat het ons team weten  en we maken een afspraak met u, om alle praktische aspecten te bespreken.

   Je persoonlijk medicatieoverzicht

   We helpen u om het overzicht over uw medicatie te behouden, zodat uw gezondheid optimaal blijft. Daarom maken we voor al onze patiënten een duidelijk medicatieoverzicht.

   Dit is een handig geheugensteuntje voor thuis of bij opname in het ziekenhuis. Bovendien bevat het ook extra informatie zoals waarvoor het geneesmiddel precies dient. Het is ook een nuttig communicatiemiddel tussen de verschillende zorgverleners (huisarts, thuisverpleging, specialist etc.)

   Waak er wel over, dat het overzicht steeds actueel blijft en neem het mee bij elk doktersbezoek.

    Wanneer is individuele medicatiebegeleiding zinvol?

    • U neemt voor een langere tijd meerdere geneesmiddelen.
    • U vergeet wel eens een pil in te nemen.
    • Zoveel doosjes, zoveel tabletten en het is niet gemakkelijk het overzicht te behouden.
    • U twijfelt hoe u uw geneesmiddelen moet nemen.

    Wat kunt u van ons verwachten?
    Apotheek Oppuurs stelt in gezamenlijk overleg een persoonlijk medicatieschema op. Daarop staan alle geneesmiddelen vermeld die u inneemt:

    • de voorgeschreven geneesmiddelen die u voor langere tijd gebruikt
    • de geneesmiddelen die u voor korte tijd moet nemen
    • de geneesmiddelen die u uitzonderlijk neemt

    de zelfzorgproducten etc.

    Op basis daarvan kunnen wij de geneesmiddelen verdelen per innamemoment. Dan worden de geneesmiddelen samen verpakt volgens het tijdstip waarop u ze moet innemen: ’s morgens, ’s middags, ’s avonds of bij het slapengaan. U bespreekt tevens samen met de apotheker of de voorverpakte medicatie elke week of om de 14 dagen wordt afgehaald en door wie dit gebeurt.

    Het is belangrijk dat u elke wijziging meldt aan de apotheker: heeft de dokter nieuwe geneesmiddelen voorgeschreven? Zijn er geneesmiddelen die u niet meer moet nemen? Zijn er zelfzorggeneesmiddelen die u bijkomend gebruikt? …

    Wat kunt u zelf doen?

    • Ga zoveel mogelijk bij dezelfde apotheker. Zo kan die het overzicht houden van alle belangrijke aspecten van uw geneesmiddelengebruik.
    • Vertel uw apotheker welke geneesmiddelen en producten u zonder voorschrift gebruikt. Zo kan ermee rekening gehouden worden bij het opstellen van uw medicatieschema.
    • Breng uw apotheker op de hoogte van elke wijziging in de medicatie.

    Hoe verloopt een persoonlijke begeleiding in onze apotheek

    Wanneer u meerdere geneesmiddelen moet innemen, kan het nuttig zijn om uw geneesmiddelengebruik te bespreken met Apotheek Oppuurs. Het kan immers best lastig zijn om al uw medicatie correct in te nemen, of u kan problemen ondervinden met bijwerkingen of de toedieningsvorm van sommige geneesmiddelen. Dankzij een medicatienazicht kunnen dergelijke problemen eenvoudig aangepakt worden.

    De term ‘medicatienazicht’ wordt gebruikt voor een specifieke persoonlijke begeleiding die wij u aanbieden om uw geneesmiddelengebruik te optimaliseren. Hoe verloopt zo’n medicatienazicht?

    • Wij gaan na welke geneesmiddelen u inneemt en nodigen u dan uit voor een gesprek over uw medicatie.
    • Zo’n gesprek duurt gemiddeld 15 minuten.
    • Wij vragen u eventueel om alle geneesmiddelen die u regelmatig inneemt, mee te brengen naar het gesprek.
    • Tijdens het gesprek bespreekt u uw geneesmiddelengebruik en kan u uw vragen over uw medicatie stellen.
    • Wij zullen u vervolgens adviseren en eventuele aanbevelingen doen in overleg met uw arts.
    • Na het gesprek, maken wij een medicatieschema op. Dat schema kan u helpen bij een correcte inname van uw geneesmiddelen en is ook een handig overzicht voor eventuele andere zorgverleners waarmee u in contact komt. Zo zijn zij meteen op de hoogte van uw geneesmiddelengebruik.

    Apotheek Oppuurs waakt over uw gezondheid. Wij zullen ook na het gesprek regelmatig vragen hoe het met u gaat en of u tevreden bent met uw medicatie. Die opvolging maakt deel uit van de dienstverlening die wij u bieden.